ORC'nin siyasi gündem araştırması

ORC'nin siyasi gündem araştırması

ORC'nin siyasi gündem araştırması

Bu araştırma 25-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında 34 ilde toplam 3628 kişi ile yüz yüze anket tekniği uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yaş, cinsiyet, eğitim kotası uygulanmıştır.

1/ 7
ORC'nin siyasi gündem araştırması

2/ 7
ORC'nin siyasi gündem araştırması

3/ 7
ORC'nin siyasi gündem araştırması

4/ 7