Osmanlı Devletinde Sadrazam atamaları şaşırtıyor

Osmanlı Devletinde Sadrazam atamaları şaşırtıyor

Osmanlı Devletinde Sadrazam atamaları şaşırtıyor

Osmanlı İmparatorluğu'nda Kuruluş dönemi 11,Yükseliş dönemi 24,Duraklama Dönemi 54,Gerileme dönemi 54 ve Çöküş dönemi 74 olmak üzere toplam 217 sadrazam görev almıştır.

1/ 7
Osmanlı Devletinde Sadrazam atamaları şaşırtıyor

En uzun süre sadrazamlık görevini 1364-1387 yılları arasında toplam 22 yıl Çandarlı Halil Paşa yapmıştır.

2/ 7
Osmanlı Devletinde Sadrazam atamaları şaşırtıyor

En kısa süre sadrazamlık görevini 5 mart 1656 yılında 4 saat Zurnazen Mustafa Paşa yapmıştır.
 

3/ 7
Osmanlı Devletinde Sadrazam atamaları şaşırtıyor

En fazla sadrazam atamasını 18 sadrazamla IV. Mehmet yapmıştır.
 

4/ 7