Özel sektör ne kadar zam yapacak?

Özel sektör ne kadar zam yapacak?

Özel sektör ne kadar zam yapacak?

Yeni yıla sayılı günler kala çalışanların zam beklentisi arttı. Danışmanlık şirketi Tower Watson’ın araştırmasına göre 2014 yılında şirketlerin çalışanlarının ücretlerine yüzde 8 oranında zam yapacağı öngörülüyor. İşte araştırmanın sonuçları..

1/ 8
Özel sektör ne kadar zam yapacak?

Towers Watson tarafından son 10 yılda yapılan ücret araştırmalarının sonuçları, enflasyonla ücret arasındaki bağlantının zayıfladığını gösteriyor. Buna göre; 2011 yılında yüzde 10,5 oranında gerçekleşen enflasyona karşılık ücret artışlarının bu oranın yaklaşık üç puan altında kalarak yüzde 7 seviyesinde gerçekleştiği görülüyor. 2012 yılında enflasyon oranı yüzde 6,2 seviyesine inerken şirketlerin 8 oranında ücret artışı yaptığı tespit ediliyor. Bu öngörünün gerçekleşmesi halinde, 2013 yılında yüzde 8 olarak gerçekleşen ücret artış oranı 2014 yılında da değişmemiş olacak.

2/ 8
Özel sektör ne kadar zam yapacak?

Towers Watson Ücret Araştırması Yöneticisi Kerem Tuzlacı, “Bu durum 2011’deki kaybın 2012’deki telafisi şeklinde de yorumlanabilecek olmakla birlikte son 3 yıldaki genel uygulama dikkate alındığında, yıllık enflasyon oranlarındaki kısmi dalgalanma ücret artış bütçelerinde gözlenmemekte; ücret artışlarındaki oranlar yüzde 7 ile 8 arasında seyretmektedir,” şeklindeki konuşmasıyla enflasyon-ücret artışı bağlantısının zayıfladığının altını çiziyor.

3/ 8
Özel sektör ne kadar zam yapacak?

Tuzlacı, “Günümüzdeki enflasyon ve ücret artış oranları arasındaki paralel ilişki zayıflarken, son yıllardaki ücret artış politikaları, kriz öncesi ve geçiş dönemlerindeki uygulamadan farklılık gösteriyor,” diyerek ücret artış politikalarının son yıllarda değişime uğradığını ifade ediyor. Kerem Tuzlacı bu değişimi, “Enflasyonun nispeten daha düşük seviyelere gerilemesi ve istikrar, şirketleri ücret artış uygulamalarını senede bir defaya indirmesine sebebiyet verdi. 90’lı yıllardaki ücret artış bütçelerindeki yaşam maliyeti esaslı planlama ve ek olarak belirlenen liyakat artış bütçesi, günümüzde yerini performans ve yaşam maliyetlerindeki artışın birlikte dikkate alındığı tek bir ücret artışları politikasına yöneltti,” şeklindeki sözleriyle açıklıyor.

4/ 8