Pargalı İbrahim Paşayı öldüren sözler

Pargalı İbrahim paşa başarılı bir sadrazamlık dönemi sonrasında neden öldürüldü.Ölüme götüren sözler

Pargalı İbrahim Paşayı öldüren sözler

Osmanlı Devletinin en kudretli Sadrazamı olan Pargalı İbrahim paşa çok kısa sürede şahinci başı görevinden Sadrazamlığı çıktı.

1/ 5
Pargalı İbrahim Paşayı öldüren sözler

Pargalı İbrahim Paşa, Makbul İbrahim Paşa, Frenk İbrahim Paşa ya da öldürüldükten sonraki unvanıyla Maktul İbrahim Paşa I. Süleyman saltanatı döneminde 27 Haziran 1523 - 15 Mart 1536 arasında sadrazamlık yapmış, önemli siyasal ve askeri olaylarda rol oynamış Osmanlı devlet adamı. Eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hatice Sultan'dır

Sadrazamlık makamı paşanın sonu oldu.Ölüme götüren en büyük 2 sözleri şu oldu

2/ 5
Pargalı İbrahim Paşayı öldüren sözler

Bu büyük devleti idare eden benim; her ne yaparsam, yapılmış olarak kalır, zira bütün kudret benim elimdedir; memuriyetleri ben veririm, eyaletleri ben tevzi ederim; verdiğim verilmiş, reddettiğim reddedilmiştir. Büyük padişah bir şey ihsan etmek istediği yahut ihsan ettiği zaman bile eğer ben onun kararını tasdik etmeyecek olursam, gayr-i vaki gibi kalır; çünkü her şey; harb, sulh, servet, kuvvet benim elimdedir.

Diğer söz ise sonunu hazırladı

3/ 5
Pargalı İbrahim Paşayı öldüren sözler

Aslan, hükümdardır; efendileri ve terbiyecileri ise vezirlerdir”  dedikten sonra kendisini  “Bu yüce imparatorluğu ben yönetiyorum. Yap dediğim yapılmıştır, zira bütün güç bendedir. Tüm yetki, tüm makamlar, tüm yönetim bende. Bağışladıklarım bağışlanmıştır ve bağışlanmış olarak kalır; bağışlamadıklarım bağışlanmamıştır. Ülkeleri ve eyaletleri kime istiyorsam ona verebilirim; hünkârım hiç birine itiraz etmeyecektir. Büyük hünkârım bir şey emretmişse, ama ben olmasını istemiyorsam, olmaz; ben bir şey emrettiğimde, o tam tersi bir emir verirse yine benim istediğim olur, onun değil.

4/ 5