Tarih boyunca Türkler tarafından kullanılan savaş aletleri

Tarih boyunca Türkler tarafından kullanılan savaş aletleri

TARİH BOYUNCA TÜRKLER TARAFINDAN KULLANILAN SAVAŞ ALETLERİ

Türkler, tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren savaş aletlerini kullanmadaki marifetleri bakımından diğer bozkır halklarına sürekli üstün geldiler.Şimdi onları bu üstünlüğe götüren etkenlerden birisi olan savaş aletlerini inceleyeceğiz. Bakalım hangi savaş aleti savaşta nasıl iş görüyormuş haydi başlıyoruz:

1/ 29
Tarih boyunca Türkler tarafından kullanılan savaş aletleri

TEMREN- OK UCU

Temren adı verilen ok uçları çeşitli şekillerde oluyordu görselde Hunlara ait ok çeşitli ok uçlarını görmekteyiz bu temrenler günümüzde Ordos müzesinde sergilenmektedir.

2/ 29
Tarih boyunca Türkler tarafından kullanılan savaş aletleri

ISLIK ÇALAN OK UCU

Tarihçiler tarafından Büyük Hun imparatoru Mete han tarafından icat edildiği düşünülen ıslık çalan ok, ok uçlarının ok'a takılmalarıyla birlikte meydana gelmiştir, çavuş oku ya da vızıldayan ok adlarıyla da anılan bu ok öldürme amaçlı değildir. Bu ok atıldığında ıslık benzeri ses çıkarttığı için bu adı almıştır. Bu ok çıkardığı ses sayesinde düşmaın moralini bozmaya ve birliklerin kendi yerlerini işaret vermek için kullanılmıştır. Görseldeki Hunlar'a ait ıslık çalan oklar Ordos müzesinde sergilenmektedir.

3/ 29
Tarih boyunca Türkler tarafından kullanılan savaş aletleri

OK

Tarihin en eski silahlarından olan ok, Türklerin atlı okçu birliklerini kurmalarıyla diğer devletlere üstünlük sağlamasında en önemli etkenlerden biridir. Görselde Osmanlı dönemi okları gösterilmiştir.Bu Osmanlı okları Karlsruhe Müzesi'nde(Almanya) sergilenmektedir.

4/ 29