Tarihin en zenginleri

İnsanlık tarihinin gelmiş geçmiş en zengin insanları...

Tarihin en zenginleri

1 Cengiz Han, 713 milyar dolar

1/ 11
Tarihin en zenginleri

2 John Rockefeller, 318 milyar dolar

2/ 11
Tarihin en zenginleri

3 Andrew Carnegie, 298 milyar dolar

3/ 11
Tarihin en zenginleri

4 Rus Çarı İkinci Nicholas, 253.5 milyar dolar

4/ 11