Terfiye neden olan baskınlar !

Terfiye neden olan baskınlar !

Askeri bürokrasi içinde işlerin bir şekilde "kılıfına uydurulması" konusunda hiçbir sorun çıkmaz! Sorumluların bu şekilde davranmasında "Kol kırılır yen içinde kalır" anlayışının etkisi büyüktür.

1/ 23
Terfiye neden olan baskınlar !

Bu sözü kim söylediyse yaptığı yanlışı, hatayı, sorumsuzluğu, kötülüğü, hırsızlığı, hak yemeyi, gıybeti, günahı vb. gizleyebilmek için uydurmuş olmalı.

2/ 23
Terfiye neden olan baskınlar !

Ordu gibi 700 binleri bulan parçadan oluşan bir bütün içinde, kol kırıldığında ya da bünyenin herhangi bir yerinde bir hastalık nüksettiğinde, mesela ayağa bir diken battığında gereken yapılmaz, tedbir alınmaz, sorumlular yasal yollardan cezalandırılmaz, iş kılıfına uydurulur, gizlenir yen içinde kalması tercih edilirse, o kol kangren olur, o ayak iltihaplanır ve bütün bünyenin hastalanmasına sonunda da ölmesine yol açar!

3/ 23
Terfiye neden olan baskınlar !

Şimdi... Kılıfına uydurma konusunda son örneği dün yine BUGÜN'de okudunuz.

4/ 23