‘Torba‘ hayatımızı nasıl değiştirecek?

‘Torba‘ hayatımızı nasıl değiştirecek?

‘Torba‘ hayatımızı nasıl değiştirecek?

Torba Kanun, TBMM Genel Kurulu'ndan 12 ret oyuna karşı 231 evet oyuyla geçti.

'Torba Yasa' sonunda yasalaştı. İçinde sıradan vatandaştan KOBİ'ye, iş dünyasından çalışanlara kadar hemen her kesimi ilgilendiren çok sayıda hükmün bulunduğu yasa vergi ve sosyal güvenlik konusunda getirdikleriyle ekonomi dünyasını yakından ilgilendiriyor... 

1/ 39
‘Torba‘ hayatımızı nasıl değiştirecek?

Torba Yasa olarak bilinen "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"un görüşmeleri 3 Haziran 2014 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 61 madde olarak başladı. Yapılan uzun müzakereler ve verilen önergelerle madde sayısı 148'e çıktı.

2/ 39
‘Torba‘ hayatımızı nasıl değiştirecek?

148 maddenin tamamı değilse de önemli bir bölümü ekonomiyi yakından ilgilendiriyor. Düzenleme sosyal güvenlik ile ilgili önemli düzenlemeler içeriyor. Vergi ve sosyal güvenlik primi borçlarının yeniden yapılandırılmasından trafik cezalarına kadar bir dizi düzenleme yer alıyor. Biz de dergi olarak düzenlemelerin ekonomiyi ilgilendiren boyutunu ayrıntılarıyla aktaralım istedik. Bu konuda işin uzmanı bir kuruluş olan Mazars Denge'nin Vergi Ortağı Mustafa Tan, Para Dergisi okurları için rehber niteliği taşıyacak bir çalışma hazırladı. Çalışmada "Hangi vergi borçları kapsama giriyor", "Vergi cezalarına af var mı?", "Silinen vergi ve ceza var mı?", "Emlak vergileri ve su paralarına af var mı?", "Trafik cezaları silinecek mi?", "Başvurular ne zaman?", "Devam eden davalarda durum nedir?" "Kasa affı", "Tasfiye olan şirketlere yeniden canlanma yolu" gibi birçok sorunun cevabını bu titiz çalışmada bulabilirsiniz.

3/ 39
‘Torba‘ hayatımızı nasıl değiştirecek?

şte 33 soru ve yanıtla Torba Yasa'nın iş dünyasına, KOBİ'lere ve sıradan vatandaşa vergi ve sosyal güvenlik uygulamaları açısından sağladığı imkanlar…

4/ 39