Türk askeri Suriyede

Türk askeri Suriyede

Fırat'ın kıyısında Suriye topraklarında kalan Caber Kalesi Türk toprağı sayılıyor ve ayda iki kez değiştirilen 11 Türk askeri tarafından korunuyor.

Caber Kalesi, Türkiye´nin Türkiye sınırları dışında sahip olduğu tek kara parçasıdır. Suriye´nin kuzeyinde ve Fırat nehrinin sol kıyısında kalan bu kalede 1921 yılından beri Türk bayrağı dalgalanmaktadır.

1/ 24
Türk askeri Suriyede

Hicri 5. asırda Benî Kuşeyrli Ca´ber tarafından zaptedildiği için, bu isimle şöhret bulmuştur.

2/ 24
Türk askeri Suriyede

İslamiyet´ten önceki devirde ve İslamiyet´in başlangıcı sırasında 'Davsara' olarak bilinen yer Müslüman coğrafya âlimleri tarafından 'Davsen' olarak adlandırılmıştır.

3/ 24
Türk askeri Suriyede

Bu kale, 1087´de Sultan Celâleddîn Melikşah tarafından zapt edilmiş ve Halep´teki Ukaylilerin sonuncusu Sâlim´e verilmiştir.

4/ 24