Türkiye sandık başında!

49 milyon 446 bin 369 seçmen, 151 bin 546 sandıkta, yeni anayasa değişikliği için oy kullanacak!

Türkiye sandık başında!

Türk seçmeni, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un halkoyuna sunulmasıyla bugün halk oylaması için sandık başında.

1/ 99
Türkiye sandık başında!

Halk oylamasında, 49 milyon 446 bin 369 seçmen, 151 bin 546 sandıkta oy kullanacak.

2/ 99
Türkiye sandık başında!

Vatandaşlar, seçmen bilgi kağıtları ve üzerinde TC vatandaşlık numarası bulunan geçerli kimlik belgeleriyle oyunu verecek.

3/ 99
Türkiye sandık başında!

TC kimlik numarası nüfus cüzdanı üzerinde olmayan vatandaşlar da nüfus idaresinden alınacak, seçmen vatandaşın TC kimlik numarasını taşıyan mühürlü ve imzalı nüfus kayıt örneğinin aslını Sandık Kurulu Başkanlarına nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi belgelerle birlikte ibraz etmesi halinde oylarını kullanabilecek.

4/ 99