Twitter ‘hipnoz’ yapıyor!

Uzmanlar sosyal medyanın dijital bir hipnoz makinesine dönüşebildiğini söylüyor.

Twitter ‘hipnoz’ yapıyor!

Hipnoz ve Bilinçaltı Değişim Uzmanı Mehmet Başkak, en etkili sosyal medya araçlarından Twitter’da kitlesel hipnoz yapıldığını öne sürdü. Toplumsal olayların sosyal medya ve hipnoz boyutunu inceleyen Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak, gazete okuyan kitlenin üç katı kadar bir topluluğun bir tuşla aynı anda erişebildiği sosyal medyanın dijital bir hipnoz makinesine dönüşebildiğini söyledi.

1/ 16
Twitter ‘hipnoz’ yapıyor!

“MESAJLAR, TANINMIŞ KİŞİLER TARAFINDAN DA PAYLAŞILDIĞINDA ETKİNİN DOZU YÜKSELİYOR” Twitter başta olmak üzere sosyal medyanın iyi ya da kötü amaçlar için güçlü bir telkin kanalı olarak kullanılabileceğine dikkat çeken Hipnoz Uzmanı Başkak şunları kaydetti: “Hipnotik telkinin en önemli özelliklerinden birisi belirli bir akışla, cümlelerin tekrarlanmasıdır. Amaca uygun seçilmiş bir görsel 140 karakterlik cümle ile tek başına çok etkili olmasa da aynı anlayışa sahip kişiler tarafından paylaşıldıkça sürekli tekrar eden bir akışla etkili bir telkine dönüşüyor. Mesajlar, tanınmış kişiler tarafından da paylaşıldığında bu etkinin dozu yükseliyor. Diyelim ki, Facebook ve Twitter’da, belli bir kitleyi hedef alan mesajlar organize biçimde sürekli azıldığında, bu tek yönlü bir kamuoyu oluşturma gayreti, toplumun bütün kesimleri için huzursuz bir atmosferin oluşmasına sebep olabiliyor.

2/ 16
Twitter ‘hipnoz’ yapıyor!

Öfkeyle konuşan, hakaretle beslenen, düşünmeden hareket eden bir profilin oluşmasına hizmet edebiliyor. Twitler siyasi bir tavrı telkin ediyorsa, karşıt anlayışa sahip iki tarafta eşit oranda fanatizm oluşturuyor. Bu açıdan bakıldığında, sloganla düşünen, sloganla öfkelenen, sloganla sevinen dev bir kitle bir araya geliyor. 70’li yıllarda gençliği nasıl bir slogan harekete geçirebiliyorsa, hipnoz etkisine sahipse, şimdinin sanal ortamında twitler aynı işlevi görüyor.

3/ 16
Twitter ‘hipnoz’ yapıyor!

Mesajlar siyasi bir tavra dönük ise, etki çift taraflı oluyor. Aynı görüşe sahip insanlarda ve karşıt görüşe sahip insanlarda eşit oranda bir nefret yahut düşmanlığı besliyor. Telkin özelliğiyle bilinçaltına sirayet eden ve saldırganlığa uygun bir zihinsel zeminin oluşma riskini pekiştiriyor. Sonunda sosyal medyadaki hipnotik telkinler, özellikle gençler arasında fanatizmi, ötekine tahammülsüzlüğü ve düşmanlığı besleyen tehlikeli bir araca dönüşebiliyor.”

4/ 16