Daha önce görmediğiniz melez hayvanlar

İşte farklı hayvanların çiftleşmesiyle ortaya çıkan insana şaşkınlık veren hayvanlar...

Daha önce görmediğiniz melez hayvanlar

Fotomontaj yöntemiyle oluşturulup internette paylaşılan melez hayvanları görmüşsünüzdür. Bu hayvanlar ise tamamen gerçek ve en ufak bir bilgisayar hilesi yok ...

İşte farklı hayvanların çiftleşmesiyle ortaya çıkan insana şaşkınlık veren hayvanlar...

ZEBRA + AT = ZEBRAT (ZEBROİD)

1/ 10
Daha önce görmediğiniz melez hayvanlar

YABANİ KEDİ EVCİL KEDİ = EVANİ KEDİ (SAVANNAH)

Evani kedi, Afrika yabani kedisi ile evcil bir kedinin çiftleştirilmesi sonucu oluştu. Farklı türlerin çiftleşmesi sonucu ortaya çıkan bu kedi evcil olmaya daha yatkın.

2/ 10
Daha önce görmediğiniz melez hayvanlar

DEVE + LAMA = DEVMA (CAMA)

Deve ve lamanın çiftleşmesi sonucu doğan bu hayvan 1995 yılından bu yana türünün tek örneği. Devma'nın kamburu yok ve lamanın kabarık tüylerine sahip. Deve ve lama kulaklarının uzunluğunun ortalaması boyutunda kulaklara sahip devma , devenin güçlü ve çöl şartlarına uygun bacaklarını almış.

3/ 10
Daha önce görmediğiniz melez hayvanlar

ASLAN + KAPLAN = ASPLAN (LİGER)

Erkek aslan ile dişi kaplanın çiftleşmesi sonucu olan yavruya asplan denir. Kaslan, gövdesini kaplayan çizgileri olan dev bir aslana benzer. Sibirya kaplanları en büyük safkan alttür olsa da, kaslanlar dünyadaki en büyük kedilerdir. Kaslan, tıpkı kaplan gibi yüzmeyi sever. Bu yönüyle kesinlikle aslana çekmemiştir. Erkek bir kaplan ve dişi bir aslanın çiftleşmesiyle oluşan melez hayvan ise kaslandır.

4/ 10