1979 Mekke baskını

1979 Mekke baskını

1979 Mekke baskını

Arabistan'da 18 yıl kraliyet muhafız alayının komutanlığını yapan Sünni Cuheyman ibn Muhammed ibn Seyf el Oteybi, meşru görmediği bir kurumunda çalışmak istemez ve görevinden ayrılır.

1/ 28
1979 Mekke baskını

Medine İslam Üniversitesinde öğrenime başlar. Hocalarının devlete bağlılığını aşırı bularak derslerinden uzaklaşmaya başlar. Kendi risalelerini kaleme alır. Arkadaşlarıyla alternatif dersler hazırlar.

2/ 28
1979 Mekke baskını

Devletin şeraitten çıktığını savunmaktadır. 20 Kasım 1979'da komutasındaki yüzlerce kişi ile Suudi hanedanına karşı bir isyana kalkışır.

3/ 28
1979 Mekke baskını

Amacı Mehdilerin sonuncusu (!) olarak gördüğü kayınbiraderi Muhammed Abdullah el Kahtani’yi Kabe’de halka duyurmak, İran’da o sıralar yeni gerçekleşmiş olan Molla Devrimine benzer bir isyan hareketini başlatmaktır.

4/ 28