Al bastı ve Al karısı nedir?

Al bastı ve Al karısı nedir?

Al bastı ve Al karısı nedir?

Alkarısı - Türk, Anadolu ve Altay halk inancında lohusa dönemindeki kadınlara ve atlara musallat olduğuna inanılan yaratıktır Al karısı kısrak ata biner; atın saçını örer ve terletirmiş.

1/ 39
Al bastı ve Al karısı nedir?

Al karısını yakalamak için atın üstüne acı sakız koyar, yakasına iğne batırır, her işte çalıştırırlarmış. Al karısı, yakasındaki iğne çıkarılınca kaybolurmuş.

2/ 39
Al bastı ve Al karısı nedir?

Kızılcık çıkaran çocuğa al karısı tebelleş olmasın diye yalnız bırakılmaz; yoksa çocuk çalık olur.

3/ 39
Al bastı ve Al karısı nedir?

Al karısından korunmak için bazı kadınlar da başlarına rapata koyarlar.
Rapataya çuvaldız, iğne sokulur ki al karısı gelmesin.

4/ 39