Çanak çömlekten öğrendiğimiz 7 önemli şey

Çanak çömlekten öğrendiğimiz 7 önemli şey

Marmaray ve metro çalışmalarında artık sona yaklaşıldı.
Başbakan “Üç-beş çanak çömlek Marmaray’ı dört yıl geciktirdi” dese de İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından metro hattı üzerinde yapılan kazılarda İstanbul’un tarihiyle ilgili çok önemli bilgilere ulaşıldı. İşte kazı çalışmalarında ortaya çıkan o kalıntılar...

1/ 8
Çanak çömlekten öğrendiğimiz 7 önemli şey

Kaplum-maplum

Sonuç: Marmara Denizi tuzlu suyla karışmamış bir göldü. Yapılan analizler sonucu bölgede kaliteli buğday üretildiği, mercimek ve bezelye tarımı yapıldığı, hayvanların evcilleştirildiği ve avcılık ya da toplayıcılıkla da uğraşıldığı belirlendi.

Yani Yenikapı’da, Marmara Denizi tuzlu suyla karışmamış, Boğazlar henüz açılmamıştı. Marmara Denizi, küçük nehirlerin aktığı bir göl gibiydi.

2/ 8
Çanak çömlekten öğrendiğimiz 7 önemli şey

Kemik-memik

Sonuç: Şehrin tarihi 8 bin 500 yıl geriye taşındı Yenikapı Neolitik yerleşmesi, Tarihi Yarımada’nın yerleşim tarihini günümüzden yaklaşık 8 bin 500 yıl geriye taşıdı.

Şehrin tarihinin daha önce 2 bin 500 yıllık olduğu düşünülüyordu. Şehrin bu süreç içinde geçirdiği kültürel, sanatsal ve jeolojik değişim, sanat tarihi, deniz ticareti ve filoloji konularına ışık tutan 35 bin eser belgelendi.

Theodosius liman kalıntıları ve Neolitik kültür katı arasında tabakalaşmış deniz dolguları sayesinde, Marmara Denizi’nin son 10 bin yıl içinde geçirdiği değişimleri aydınlatıldı.

Theodosius liman tabanı dolgusu altındaki kazılar sırasında deniz seviyesinin yaklaşık 6.30 metre altında Neolitik dönem mezar mimarisi içinde oldukça nadir görülen ahşap kullanımıyla karşılaşıldı.

Ahşaptan oluşturulmuş bu gömüt mimarisinin yakın benzeri henüz bilinmiyor. Arkeolojik dolgular içerisinde ahşap malzemenin korunması imkansıza yakın.

3/ 8
Çanak çömlekten öğrendiğimiz 7 önemli şey

Tesmi-mesti

Sonuç: Bizanslıların günlük yaşamı Teknelerden dört tanesi yükünün bir kısmıyla birlikte bulundu. Böylece Bizanslılar’ın ticari güzergahları, teknelerin taşıdıkları malzemeler, limandaki günlük yaşam, inanç sistemleri, giyim kuşamlarıyla ilgili bilgilere ulaşıldı.

İlk veriler ışığında batıkların MS 4-5’inci yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. Yapılan çalışmalarda bu bölgedeki ilk insanların ayak izleri de bulundu.
Bu, Anadolu arkeolojisi için ilkti. Ayak izlerinin tümüne yakını giyimliydi. Analizler neticesinde ayaklarında neler giydikleri, dokusunun ne olduğu anlaşılacak.

4/ 8