ÇANKAYA ALBÜMÜ

ÇANKAYA ALBÜMÜ

ÇANKAYA ALBÜMÜ


Cumhurbaşkanları kadar, onlarla Çankaya’ya çıkan eşleri de çok konuşuldu... İşte Köşk’ün ağırladığı o isimler...
 

1/ 14
ÇANKAYA ALBÜMÜ


1-Atatürk ve Latife Hanım Ulu Önder Atatürk, 1923-1938 arasında Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. 1923-25 yıllarında evli kaldığı Latife Uşaki (1898-1975) de Köşk’ün ilk ev sahibesi oldu. Latife Hanım, daha sonra İzmir’de yaşayan ailesinin yanına taşındı.
 

2/ 14
ÇANKAYA ALBÜMÜ


2-İs­met-Mev­hi­be İnö­nü İs­met İnö­nü, 1938-1950 yıl­la­rın­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı yap­tı. Eşi Mev­hi­be İnö­nü de bu sü­re içe­ri­sin­de Köş­k’­te ya­şa­dı. Mevhibe Hanım, kapıyı çalan her vatandaşın tek tek derdini dinlerdi. 1897 do­ğum­lu olan Mev­hi­be Ha­nım, 1992’de ya­şa­mı­nı yi­tir­di.
 

3/ 14
ÇANKAYA ALBÜMÜ


3-Celal-Reşide Bayar Reşide Bayar, 1950’de eşi Celal Bayar ile Köşk’e taşındı. 3. Cumhurbaşkanı ve eşi 27 Mayıs 1960 darbesine kadar Türkiye’yi bütün dünyada temsil etti. 1962’de vefat eden Reşide Bayar, ihtilal sonrasında yaptığı sert açıklamalarla dikkat çekti.
 

4/ 14