Çocuk yapmazlarsa yok olacaklar!

Çocuk yapmazlarsa yok olacaklar!

Çocuk yapmazlarsa yok olacaklar!

Yapılan bir araştırmaya göre bazı ülkeler bu tehlikeyle karşı karşıya... Tehlikenin adı: Nüfus azalması. Buna rağmen bu ülkelerde gençlerin azımsanmayacak bir bölümü evliliğe karşı. Bu yüzden de doğum oranları düşük. Ama onlar bu tehlikenin farkında bile değiller...

Japonya

2010 nüfusu 127,370,000-

1/ 16
Çocuk yapmazlarsa yok olacaklar!

2050 nüfus tahmini 95,152,000

2/ 16
Çocuk yapmazlarsa yok olacaklar!

Nüfusta beklenen azalma 25%

3/ 16
Çocuk yapmazlarsa yok olacaklar!

Ukrayna

2010 nüfusu 45,864,000

4/ 16