Çölün altında Türk mucizesi

Çölün altında Türk mucizesi

İşte 2 bin 200 yıl önce Türkler tarafından, çölün altına yapılan bir mühendislik harikası.

1/ 23
Çölün altında Türk mucizesi

Karız Kanalları, Orta Asya'da, Turfan bölgesinde yapılmış yeraltı su şebekesi sistemi.

2/ 23
Çölün altında Türk mucizesi

Dünya uygarlık tarihinin en önemli buluntularından biri.

3/ 23
Çölün altında Türk mucizesi

Deniz seviyesinin altında olan Turfan vilayetinin merkezi olan Turfan şehri, su kaynakları bulunmayan ve iklimi son derece kurak bir bölgede bulunuyor.

4/ 23