Devlet kurtaran kadın: AltunCan Hatun

Altun Can Hatun kimdir?

Devlet kurtaran kadın: AltunCan Hatun

Türk töresinde kadının yeri çok önemlidir. Saygındır. Söz sahibidir. Karar vericidir. Tarihimizin her döneminde önemli hizmetler yapmış Türk kadınları olmuştur.

1/ 15
Devlet kurtaran kadın: AltunCan Hatun

Altun Can Hatun kimdir?

2/ 15
Devlet kurtaran kadın: AltunCan Hatun

Altun Can Hatun önce Harzemşah’la evlenmiş. Harzemşah’tan “Enusirevan” adlı bir oğlu olmuştur. Harzemşah’ın vefat etmesiyle genç yaşında dul kalmıştır.

3/ 15
Devlet kurtaran kadın: AltunCan Hatun

Altun Can Hatun’un güzel ahlaklı, akıllı ve kültürlü olması Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in ilgisini çekmiş ve evlenmişlerdir… Altun Can Hatun, ata binen kılıç kuşanan gerektiğinde askere komutanlık yapacak kadar cesur ve bilgili idi. Devlet işlerinde Tuğrul Bey’e yardımcı olmaktaydı…

4/ 15