Dilimizden düşmeyen kısaltmalar ve anlamları

Dilimizden düşmeyen kısaltmalar ve anlamları

 Dilimizden düşmeyen kısaltmalar ve anlamları

Yazımı ve konuşmayı kolaylaştırmak için kullanılan ve son yıllarda dilimize tamamen yerleşen kısaltmalar...

CAS (Court of Arbitration for sport) / Spor Tahkim Mahkemesi

1/ 26
 Dilimizden düşmeyen kısaltmalar ve anlamları

FİFA (Federation Internationale de Football Association) Uluslarlararası Futbol Federasyonu Birliği

2/ 26
 Dilimizden düşmeyen kısaltmalar ve anlamları

UEFA (Union of European Football Associations) / Avrupa Futbol Federasyonları Birliği

3/ 26
 Dilimizden düşmeyen kısaltmalar ve anlamları

CMUK (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu)

4/ 26