Dünyanın en büyük patlamaları

Dünyanın en büyük patlamaları

Dünyanın en büyük patlamaları

“Bombaların babası” FOAB

Rusların geliştirdiği “bombaların babası” adı verilen FOAB bombası havada patlayan ve hedef bölgesine şok dalgaları yayan bir bomba. 44 ton dinamitle eş patlama gücü olan bomba bu özelliğiyle küçük nükleer bomba yıkımı yaratabiliyor. Amerika ve SSCB arasındaki soğuk savaş yarışının bir ürünü olan bomba nükleer felaket yaratma kapasitesi olmamasına karşın etki düzeyi yüksek bir bombaydı.

1/ 21
Dünyanın en büyük patlamaları

ABD bu bombanın SSCB tarafından geliştirilmesi ile havada patlayan benzer bir bomba olan “bombaların anası” MOAB’ı geliştirdi. Ancak Rusların bombası 4 kat daha etkili olduğu söylendi. ABD yine de bunun bir savaş propagandası olduğunu bombanın sanıldığı kadar kuvvetli olmadığını iddia etti.

2/ 21
Dünyanın en büyük patlamaları

Minor Scale deneyi

Amerikalıların Minor Scale olarak adlandırdıkları deney insanoğlunun kendi eliyle gerçekleştirdiği en şiddetli konvansiyonel patlama olarak kayıtlara geçti. Nükleer bombanın yarattığı etkiyi ölçmek üzere 5000 ton amonyum nitrat yakıtı kullanarak gerçekleştiren patlama ile küçük nükleer silahların ordu araçları üzerindeki etkisi test edildi.

3/ 21
Dünyanın en büyük patlamaları

Bomba rekorlar kitabına ise geçemedi. İkinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerin kullandığı Heligoland bombası 6700 tonluk malzemenin patlatılmasıyla gerçekleşmişti. Ancak Minor Scale deneyinin yarattığı etki daha büyük oldu. Ölçümlere göre Minor Scale yarım kiloton TNT’den daha güçlü bir patlama yaratmıştı.

4/ 21