Garip ama gerçek

Garip ama gerçek

Garip ama gerçek

Zerdüştler, ölülerin gömülmesi ya da yakılması gerektiğine inanmazlar. Zerdüşt geleneğinde, insanlar öldükten sonra iblislerin vücudun içine girdiği düşünülüyor. Kurtulmanın tek yolu ise vücudu arındırmak için bedenlerin kuşlara verilmesi.

1/ 25
Garip ama gerçek

Bu insanlar ölülerini kuşlara yem olarak atmanın doğru ve sağlıklı bir karar olduğuna inanırlar.  Zerdüştler bu sorunu çözmek için 'Sessizlik Kulesi' adı verilen bir yer inşa etmişler.

2/ 25
Garip ama gerçek

En dıştaki halka erkekler, ikinci halka kadınlar ve en içteki halka da çocuklar için kullanılıyor. Cesetler bir yıl boyunca güneşte pişip kuşlar tarafından parçalanıyor.

3/ 25
Garip ama gerçek

Daha sonra kemikler, ölülerin kemiklerinin konduğu bir çukura yerleştiriliyor. Burada tamamen çürüyüp toprağa karışıyorlar.

4/ 25