Gerdeğe girenlerden bile vergi alıyorlar

İşte Osmanlı Dönemi'nde toplanan o ilginç vergiler...

Gerdeğe girenlerden bile vergi alıyorlar

Osmanlı İmparatorluğu döneminde halktan birçok vergi toplanmıştır. Ama öyle vergiler var ki onları en ilginç vergiler olarak nitelendirebiliriz. İşte Osmanlı Dönemi'nde toplanan o ilginç vergiler...

1/ 7
Gerdeğe girenlerden bile vergi alıyorlar

Gelinlik vergisi. Evlenen kızlardan alınan bir vergiydi. Tanzimat döneminde kaldırıldı.

2/ 7
Gerdeğe girenlerden bile vergi alıyorlar

Gerdek vergisi. Gerdeğe girenlerden alınan bir çeşit vergi.

3/ 7
Gerdeğe girenlerden bile vergi alıyorlar

Şarap vergisi. Meyhanelerden alınan vergi.

4/ 7