Hazreti Muhammed’in naaşını çalacaklardı

Hazreti Muhammed’in naaşını çalacaklardı

Hazreti Muhammed’in naaşını çalacaklardı

Hazreti Muhammed’in naaşını çalacaklardı

1/ 23
Hazreti Muhammed’in naaşını çalacaklardı

Geçtiğimiz günlerde Independent Gazetesi’nin ortaya attığı Hz. Muhammed'in Medine'deki Mescid-i Nebevi'de bulunan mezarının açılıp kimsenin bilmediği bir yere gömülmesi planı, yüzyıllar önce de gündeme gelmiş hatta İspanya’dan yola çıkan 20 papaz amaçlarına ulaşmak üzereyken engellenmişti.

2/ 23
Hazreti Muhammed’in naaşını çalacaklardı

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si ve başka kaynaklarda da detaylı şekilde yer alan bu tarihi hırsızlık girişimi, Sultan Polat’ın kitabı ‘Evliya Çelebi ve Ahit Sandığı’nda da etraflıca anlatılıyor… İşte 12. yüzyılda yaşanan o olayın detayları…

3/ 23
Hazreti Muhammed’in naaşını çalacaklardı

“Muhammed’in naaşını İspanya’ya getirirseniz defnedip İspanya’yı kabe ederiz. Ve her sene yetmiş seksen bin Arap ve Etrak gelirse yüzer altın haraç alıp ziyaret ettiririz.”

4/ 23