Hızır Aleyhisselam böyle göründü!

Hızır Aleyhisselam böyle göründü!

Hızır Aleyhisselam böyle göründü!

Sultan II. Mahmud Han zamanında yaşlı bir kadıncağız duymuş ki, Hazreti Hızır her gün yatsı namazında, Yeni Câmî'de görülürmüş. Kendisi de zâten Hızır Aleyhisselâm'ı görmeyi öteden beri çok istermiş.

1/ 21
Hızır Aleyhisselam böyle göründü!

Duyduğu söz üstüne ertesi gün kocasına durumu bildirip, ondan izin alarak yatsı namazına Yeni Câmî'ye gitmiş. Namaz çıkışında, avluda bir kenara çekilmiş ve başlamış çıkanlara dikkatli dikkatli bakmaya.

2/ 21
Hızır Aleyhisselam böyle göründü!

O pür dikkat çıkanları tâkip ederken, karşısından bir yaşlı amca çıkagelmiş.

3/ 21
Hızır Aleyhisselam böyle göründü!

- Neye bakarsın hâtun? -Dediler ki, bu câmîde her gece Hızır Aleyhisselâm görünürmüş. Onu görmeye geldim. -Peki onu görsen nasıl tanıyacaksın?

4/ 21