Hürrem Sultan ve eserleri

Hürrem Sultan ve eserleri


Doğum adı Aleksandra Lisowska olan, ancak Avrupa'da Roxelana olarak bilinen Hürrem Sultan, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın eşidir.
Bir Osmanlı padişahıyla nikahla evlenmiş tek kadın olma ayarıcalığını taşır. Divan şiiri kültürüne sâhib olan Hürrem Sultan ayrıca şâirdir. Şiirleri daha ziyâde Kânûnî’ye yazdığı mektuplarda görülür

1/ 23
Hürrem Sultan ve eserleri


Tarihçiler, Hurrem Sul­tan'ın Rus asıllı olduğunu, Ukrayna'da, 1506 yılında doğduğunu ifade etmektedirler. Saçının kızıla çalan rengi nedeniyle adının Roza, Rossa veya Roxialene olduğu belirtilmektedir.

2/ 23
Hürrem Sultan ve eserleri


Hayatı romanlara, tiyatro oyunlarına, opera eserlerine konu olmuştur. Devlet işlerinde etkin rol oynayarak Osmanlı İmparatorluğu’nda "Kadınlar saltanatı" denilen devri başlattığı kabul edilmektedir.

3/ 23
Hürrem Sultan ve eserleri


Tahminen 9 yaşındayken Kırım Türk­leri tarafından esir edilip Kırım Sarayı’nda birkaç yıl tahsil ve terbiye gördükten sonra Kırım Hanı tarafından, Saray-ı Hümayûn'a hediye edildiği belirtilmektedir.

4/ 23