İstanbul'un gizemli taşları

İstanbul'un gizemli taşları

İstanbul'un gizemli taşları

Dünyanın birçok yerinde gizemli taşlar mevcut. İstanbul’ da da bu türden gizemini koruyan çok sayıda dikili taş var. Araştırmacı Namık Talat Güraslan, parapsikolojinin ve spiritolojinin verileri ile bu konuya yaklaşım getirilebileceğini iddia ediyor.

1/ 15
İstanbul'un gizemli taşları

İSTANBUL’DA birçok dikili taş bulun­duğu ve bunların bir kısmının da zamanla yıkıldığı bilinmektedir. Evliya Çelebi de İstanbul’un her türlü felaket ve dertten korunması için, kentin değişik yerlerine, deği­şik tılsım mahiyetinde taşların dikilmiş oldu­ğundan bahseder.

2/ 15
İstanbul'un gizemli taşları

Sultanahmet Meydanı’nın dikili taşları ile bir odak oluşturması söz konusudur. Bizans döneminde Konstantin formu olarak adlandırılan bu alan, Osmanlı döneminde At Meydanı adını almıştır. Bu gravür, 19. yüzyılda Thomas Allom tarafından yapılmıştır.

3/ 15
İstanbul'un gizemli taşları

Evliya Çelebi’nin tılsım dedikleri, psikotronik mahiyette işlev gören ve üzerinde odaklanan veya depolanan tesir­leri yaymak suretiyle, hedef alınan her ne ise, onu istenilen yönde etkileyen çeşitli objeler­dir. Çelebi, bu psikotronik objeleri ya da tıl­sımları şöyle sıralar:

4/ 15