İşte Türkiye'nin en iyi 10'u

İşte Türkiye'nin en iyi 10'u

İşte Türkiye'nin en iyi 10'u

ALANINDA UZMAN İSİMLERDEN OLUŞAN BÜYÜK JÜRİ SEÇTİ

Selim ONAT / Serkan OCAK
Türkiye arkeoloji konusunda oldukça zengin. Sahip olduğu coğrafi konumu nedeniyle pek çok medeniyete ev saipliği yaptı. Baharın gelmesiyle birlikte arkeolojik çalışmalarda başlıyor. Sizin için Türkiye’de tüm zamanları kapsayan en iyi 10 arkeolojik yeri seçtik. Gidin, bu mirası siz de görün...

* Doç. Dr. Necmi Karul - İstanbul Ü. - Tarih öncesi ABD/ * Prof. Dr. Kutalmış Görkay - Ankara Ü. - Klasik Arkeoloji ABD / * Doç. Dr. Meltem Alpaslan Doğan - İstanbul Ü. - Hititoloji ABD / * Prof. Dr. Rüstem Aslan - Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Arkeoloji / * Serhan Güngör - Profesyonel rehber/ * Prof. Dr. M. Sacit Pekak - Hacettepe Ü. Sanat Tarihi / * Prof. Dr. Ersin Doğer - Ege Ü. Klasik Arkeoloji ABD * Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur - Ege Ü. Protohistorya ABD / * Ahmet Yeşiltepe - Belgesel Yapımcısı / * Bünyad Dinç - Fest Travel kültür turları grup lideri - Tarih yazarı

1/ 12
İşte Türkiye'nin en iyi 10'u

1) Dünyanın en eski tapınağı: Göbeklitepe - Şanlıurfa

12 bin yıl önce Fırat ve Dicle nehirlerinin olduğu bölge, insanlık tarihinin en önemli değişimlerinden birine şahitlik etti. Bu dönemde insanoğlu avcı ve toplayıcı yaşam ekonomisiden yerleşik hayata geçme aşamasındaydı. İşte böylesine eski ve farklı bir dönemde, o dönem insanlarının yarattıkları eserler arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe’deki bu yapılar, heykeller ve kabartmaların teknik ve estetik özellikleri bakımından eşsiz. Kutsallığın, inanç ve estettiğin nasıl başlayıp, devam ettiğini anlamak isteyenlerin mutlaka göremesi gereken bir yer. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Liste’sinde olan Göbeklitepe ve o dönemlerle ilgili diğer eserleri yakında açılması planlanan Şanlıurfa Müzesi’nde görebileceğiz. (Rüstem Aslan)

2/ 12
İşte Türkiye'nin en iyi 10'u

2) 10 farklı kent kuruldu: Troya - Çanakkele

Homeros’un 2.700 yıl önce yazdığı İlyada Destanı, uğruna 10 yıl savaşılan Troya kenti ve çevresini anlatır. 1863’ten itibaren yapılan kazılarda günümüzden 5 bin yıl önce başlayan yerleşim tarihinde 10 farklı kentin varlığı tespit edildi. Kazı tarihçesi açısından modern arkeolojinin doğduğu yer olarak kabul edilen kent, mitolojisi ve arkeolojisiyle Çanakkale Boğazı’nda neden bin yıllardır savaşların olduğu sorusunun cevabını veriyor. UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde. (Rüstem Aslan)

3/ 12
İşte Türkiye'nin en iyi 10'u

3) Anatanrıça kültü: Çatalhöyük - Konya

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne 2013’te girdi. 1960’ın başlarındaki kazılarla o dönemde büyük ilgi uyandırdı. Burası insanoğlunun toplayıcılıktan, ortak yerleşik hayata geçişin olduğu en büyük yerleşim yeri. Duvar resimleri ve ünlü anatanrıça heykelçikleri, bu döneme özgü, kültürel ve sanatsal geleneklerin en güçlü olduğu yer. Anadolu tarih öncesi döneminde din, öteki dünya ve anatanrıça kültü gibi fenomenleri öğrenmek için en önemli çıkış noktasıdır. (Rüstem Aslan)

4/ 12