Kadın kahinlerin inanılmaz kehanetleri

Kadın kahinlerin inanılmaz kehanetleri

Kadın kahinlerin inanılmaz kehanetleri

Tarih boyunca kahinler ya da bilinen kahinler erkeklerdi...

1/ 24
Kadın kahinlerin inanılmaz kehanetleri

Ancak bilinmeyen pek çok kadın kahine vardı.

2/ 24
Kadın kahinlerin inanılmaz kehanetleri

Antik Yunan ve Roma anlatılarında yer verilen Kahineler (Sibyl), sadece rahiplerin çözebildiği, üstü kapalı kehanetlerde bulunan, o zamanlarda “bilge” olarak kabul edilen kadınlardı.

3/ 24
Kadın kahinlerin inanılmaz kehanetleri

Tapınaklarda, türbelerde ve mağaralarda yaşayan, kendilerine kehanet yeteneği verildiğine ve doğanın işaretlerini yorumlayarak geleceği görebildiklerine inanılan bu kadınların kökenleriyle ilgili kesin bilgiler ise günümüze ulaşamamışlardır.

4/ 24