Kasırlarda neden banyo ve yatak odası yok?

Kasırlar Osmanlı’nın küçük sarayları diye anılıyor.

Kasırlarda neden banyo ve yatak odası yok?

Kasırlar Osmanlı’nın küçük sarayları diye anılıyor. Peki Padişahların ve maiyetinin sürekli zaman geçirdiği, yabancı devlet erkanının ağırlandığı bu kasırlarda neden banyo ve yatak odası yok?Kasır, Arapça saray demek… Türkçe’de köşkle eş anlamlı… Kasırlar, sadece hünkârların malı sayılan ve sarayların haricinde inşa edilen, köşkten büyük binalara deniyor. Saraylardan sonra dönemlerı·nı·n en görkemlı· yapıları sayılıyorlar.

1/ 11
Kasırlarda neden banyo ve yatak odası yok?

Devamlı ikamet için kullanılmayan kasırlar, tarihte padişahların dinlenmeleri için vakit geçirdikleri yerler konumundaydı. Kimi zaman at bindikten sonra, ok talimleri ya da av partilerinden dönüşte, kimi zaman askeri tesisleri ziyaretlerinin ardından kullanılıyorlardı…

2/ 11
Kasırlarda neden banyo ve yatak odası yok?

Kasırlar bunun dışındaki zamanlarda, ziyarete gelen yabancı devlet adamlarının ağırlandığı bir konukevi ya da önemli uluslararası toplantıların yapıldığı gizli binalar niteliği taşıyordu.

3/ 11
Kasırlarda neden banyo ve yatak odası yok?

Süreklı· kı·mse yaşamadığından yatak odası, hamam gibi alanlara gerek duyulmamış… sonradan müze olarak hizmet vermeye başlayan bazı kasırlarda bugün görülen yatak odalarıysa daha sonra, devlet kurumlarına tahsis edilip konukevi olarak kullanıldıkları dönemde yapılmış…

4/ 11