Ölülerle neler yapılabilir?

Bazen bir ölü bedenle hala bir şeyler yapabilir..

Ölülerle neler yapılabilir?

Öldükten sonra bedenin sadece et ve kemik yığını olduğu ve bir süre sonra da sadece kemikten ibaret kalacağı kuralı bazı durumlarda değişir. Bazen ölü bir beden hala bir şeyler yapabilir...

1/ 12
Ölülerle neler yapılabilir?

BİR ÖLÜ İLE EVLENMEK

Ölüm aşka engel olamıyor Çin’de. Sebebi ise hayalet evlileklerinde gizli. Ölüm evliliği Çin efsanelerinde ilk kez 2 bin yıl önce ortaya çıkmış ve o zamandan beri de kültürlerinin bir parçası olmuştur. Hayalet evliliği zaman zaman bakire kızların öldükten sonra kabul edilmelerini sağlamak için de bir yol olmuş.

Bazen ölen oğullar onurlandırılmak için, yaşayan gelinlerle evlendirilmiştir. Ama her iki durumda da evliliğin ölüyü diğer hayatta mutlu etmek gibi dini bir görevi vardı. 1960’larda bu inanış yavaş yavaş son bulmaya başlasa da, yetkililer uygulumanın günümüzde az da olsa devam ettiğini belirtmişlerdir. Hatta, erkek ölüm oranı kadınlarınkinden daha fazla olduğu için bugün bile bazı hayat kadınları, akıl hastaları ve hizmetçi kadınlar hayalet eş olarak satılmak için öldürüyorlar

2/ 12
Ölülerle neler yapılabilir?

MUMYA AÇMA PARTİLERİ

Kimi toplumlarda mumyalar az rastlanan ve değerli varlıklar olarak görülürken, Eski Mısır’da mumyalama tekniği çok yaygın olarak kullanılan bir modeldi. Peki o dönemdeki bütün mumyalara ne olmuştu? Temel olarak, Avrupalılar ve Orta Doğulular yüzyıllarını Eski Mısır mezarlarını yağma etmeye harcamışlar ve mumyaları ucuz meta haline dönüştürmüşlerdir.

Mesela, mumyalardan yapılmış her derde deva eşyalar, ilaçlar kadar popülerdi. Hayvanların mumyaları ise, çoğunlukla evlerde çıra olarak kullanıldı. 19. Yüzyılın sonunda ise, zengin ailelerin parti vererek, mumyaları açması popüler olmuştu

3/ 12
Ölülerle neler yapılabilir?

SANAT ADINA BİR SERGİ

İnsan Vücudu Sergisi (Body Worlds) ilk olarak 1996 yılında Japonya’da sergilendi . Müze, bugün dördüncü kez ölü vücutları sergiliyor fakat asıl sorun şu ki, bu vücutların nerden geldiği tam olarak belli değil. Dr. Gunther von Hagens’e göre bu vücutlar organizasyonu düzenleyen kurula bağışlanmış.

Birçok gazeteci ve aktivist, bu sahipsiz vücutların üstü kapalı olarak politik suçluları ifade ettiğini söylüyor. Bu konuda bazı ülkeler ölülerin nereden gelsiğiyle ilgili pekçok düzenleme geliştirirken, 2008 Ocak ayında Kaliforniya Devlet Meclisi, tüm cesetlerin isteyerek bağışlandığına dair kanıt gösterilmesini mecbur tutan yasa geçirdi

4/ 12