Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasi Partiler

Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasi Partiler

Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasi Partiler

İşte Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar kurulmuş Siyasi Partiler ve kurucuları...

1/ 91
Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasi Partiler

1859, İstanbul

Fedailer Cemiyeti

- Genel Başkan Süleymaniyeli Şeyh Ahmet

- Genel Sekreter: Didon Arif Bey,

- Üyeler: Hüseyin Daim Paşa, Binbaşı Rasim Bey, Cafer Dem Paşa, Tophane Müftüsü Bekir Efendi, Kütahyalı Şeyh İsmail, Hoca Nasuh Efendi, Tophane Mızıka Başçavuşu Erzurumlu Mehmed, Hezergradlı Şeyh Feyzullah Efendi, Kütahyalı Şeyh İsmail

2/ 91
Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasi Partiler

1865, İstanbul

Yeni Osmanlılar Cemiyeti

- Genel Başkan Mustafa Fazıl Paşa

Kurucular: Namık Kemal, Kayazade Reşat, Menapirzade Nuri, Sagır Ahmet Beyzade Mehmet, Mir’at Mecmuası sahibi Refik, Suphi Paşazade Ayetullah

- Diğer Üyeler: Ziya Paşa, Ali Suavi, Agah Efendi, Ebüzziya Tevfik...

3/ 91
Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasi Partiler

1878, İstanbul

Ali Suavi Üsküdar Komitesi

- Kurucular: Ali Suavi, Süleyman Asaf Sopasalan, Hafız Nuri, Hasköylü Hacı Ahmet, Mehmet İzzet Paşazade Süleyman, Bağdatlı Süleyman, Üsküdarlı Nuri, Filibeli Ahmet Paşa, Arnavut Salih, Hacı Ahmet, Molla Mustafa

4/ 91