Osmanlı nasıl kuruldu

Osmanlı nasıl kuruldu

Osmanlı nasıl kuruldu

Bir Türk beyliğinden, büyük bir imparatorluk kuracak kadar güçlenenmişti Osmanlı. Peki hangi ortamda, ne şartlarda, nasıl kurulmuştu?

Osman Gazi, siyasi ve askeri faaliyetlerine Bizans toprakları üzerinde başlamıştı...

1/ 30
Osmanlı nasıl kuruldu

OSMANLI'NIN KÖKENİ

Kayı boyundandır.Kayılar Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya gelmişlerdir.1230 Yassıçemen Savaşı’ndan sonra,Alaattin Keykubat tarafından Ankara’nın Karacadağ bölgesine yerleştirildiler. 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra ise Kayılar,Sakarya vadisini takip ederek Söğüt ve Domaniç bölgesine gelip,Anadolu’daki iç kavgalardan uzak gelişmeye uygun bir ortam bulmuşlardır.

2/ 30
Osmanlı nasıl kuruldu

Türkmen boylarını etrafına topladı

Osman Gazi 1281 yılında Kayı Boyu'nun Beyi olduğunda, ilk iş olarak birçok Türkmen boyunu etrafında topladı.

3/ 30
Osmanlı nasıl kuruldu

OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU DÖNEMDE ANADOLU’NUN DURUMU

Bu dönemde Anadolu’da;Anadolu Selçukluları,Bizans İmparatorluğu,Trabzon Rum İmparatorluğu,,Venedik ve Ceneviz kolonileri,Anadolu Türk beylikleri bulunmaktaydı. Anadolu’da siyasi birlik olmayıp,bu devletlerin hepsi de İran’da bulunan İlhanlı (Moğol) devletine vergi verir durumdaydı.

4/ 30