Osmanlı zamanında uygulanan 21 yasak

Osmanlı zamanında uygulanan 21 yasak

Osmanlı zamanında uygulanan 21 yasak

1. Gayri Müslimlere Cariye Satma Yasağı:

İstanbul’da büyük bir esir pazarı bulunuyordu.Ticaret amacıyla gelen yabancıların kısa bir süre buradan esir ve cariyeleri alıp kullandıktan sonra sokağa bırakmaları üzerine 1559 yılında çıkartılan kanunla gayrimüslimlere esir satılması yasak edildi

1/ 23
Osmanlı zamanında uygulanan 21 yasak

2. Kahvehane ve Tütün yasağı:

Tütün Osmanlılara 17.yy girmiş ve kısa bir sürede çok yayılmıştı. 4.Murat zamanında ise tütün kullananlar ölümle cezalandırıldı.

2/ 23
Osmanlı zamanında uygulanan 21 yasak

3. İçki yasağı

Günümüzde de seçim günlerinde yasak olan içki satışı ve kullanımı Osmanlı’nın da muhtelif zamanlarında uygulanmasına rağmen en katısı padişah 4.Murat devrindedir

3/ 23
Osmanlı zamanında uygulanan 21 yasak

4. Yatsı ezanıyla sabah ezanı arasında sokağa çıkma yasağı

Sokakların fenerlerle aydınlatılmasından önce konulmuş bir yasaktır.Sokakların güvenliği yeterli olmadığından ve geceleri sokağa çıkan halkın bir ayaklanmaya neden olabileceği düşünülerek uzun yıllar uygulanmıştır.

4/ 23