Osmanlıca hastalık isimleri

Osmanlıca hastalık isimleri

Osmanlıca hastalık isimleri

duhul-u naaş : nekrofili

1/ 24
Osmanlıca hastalık isimleri

avdet-i devr-i veled : alzheimer

2/ 24
Osmanlıca hastalık isimleri

iktisab edilmiş muafiyet noksaniyeti alametleri : aids (acquired immune deficiency syndrome)

3/ 24
Osmanlıca hastalık isimleri

kabz-ul meshane : prostat

4/ 24