Şaşırtıcı eski Mısır icatları

Şaşırtıcı eski Mısır icatları

Şaşırtıcı eski Mısır icatları

Yazılı dil: Hikaye anlatmak için çizim kullanımı yeni değildir. İlk yazı Mezopotamya ve Mısır’da görüldü. Mısır yazı sistemi piktogramlarla başladı. Bunlar bir nesneyi resimle anlatmaya dayanan sembollerdi, fakat bunun sınırları vardı. Zamanla Mısırlılar yazma sistemine alfabetik karakterler eklediler.

1/ 11
Şaşırtıcı eski Mısır icatları

Papirüs: Çinlilerin M.Ö. 140 yılında kağıdın keşfettiği bilinse de Mısırlılar bundan çok daha önce papirüs bitkisinden önemli bir madde geliştirdiler. Bu sağlam ve saza benzeyen bitki Nil kenarındaki bataklık alanlarda yetişiyordu.

2/ 11
Şaşırtıcı eski Mısır icatları

Takvim: Eski Mısır’da takvim kıtlıkla ziyafet arasındaki fark anlamına geliyordu. Takvim olmadan eski Mısırlılar Nil’in ne zaman taşıp sele yol açacağını bilemezdi. Bu bilgi olmadan ise tüm tarım sistemleri riske girerdi. Bu periyodu bilmek için o yüzden takvimi geliştirdiler.

3/ 11
Şaşırtıcı eski Mısır icatları

Saban: Sümerler ve Mısırlılar M.Ö. 4000 yıllarında sabanı kullanan ilk toplumlar olarak biliniyor. Duvar boyalarında dört adamın tarlada birlikte sabanla çalıştıkları açıkça görülüyor.

4/ 11