Stalinin ölüm kampı

Kamplarda 1954'e kadar 2.4 milyon kişi öldü.

Stalinin ölüm kampı

İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımı Stalin'in ölüm kampını tarihin arka sayfasına attı. Stalin iktidara gelir gelmez gizli polis Stalin muhaliflerini tutuklamaya başladı. Tutuklular için kamp gerekiyordu. 1920'lerde kurulmaya başlayan Gulag adı verilen kamplarında 1954'e kadar toplam 2,4 milyon kişi öldü.

1/ 16
Stalinin ölüm kampı

Kamplar Stalin'in politik baskısının bir simgesiydi. 1930'larda kalan mahkumların çoğu politik mahkumlardı. Daha sonra bu sayı düştü.

2/ 16
Stalinin ölüm kampı

Kampta her çeşit çalıştırma mevcuttu. Gizli Polis'in yakaladığı mahkumlar ölümüne çalıştırılıyordu.

3/ 16
Stalinin ölüm kampı

1954'e kadar 475 Gulag kampı kuruldu. Kamplar Sibirya'nın zorlu koşulları ve Batı Rusya'nın ormanlık alanlarına kuruluyordu.

4/ 16