Tarih olacak 10 meslek

Tarih olacak 10 meslek

Tarih olacak 10 meslek

Matkap teknisyeni ;Matkap teknisyeni sayısında 2022'ye kadar yüzde 6 düşüş bekleniyor.

1/ 11
Tarih olacak 10 meslek

Oduncu ; 2022'ye kadar oduncu sayısında yüzde 9 azalma olacak.

2/ 11
Tarih olacak 10 meslek

Postacı ; Elektronik posta kullanımının artmasıyla postacıların mesleği tehlike altına girdi. Postacı sayısında 2022'ye kadar yüzde 28 düşüş bekleniyor.

3/ 11
Tarih olacak 10 meslek

Sayaç okuyucu ; Elektronik sayaçların kullanımının artmasıyla sayaç okuyucular azaldı.

4/ 11