Tarihin en büyük dolandırıcıları

Tarihin en büyük dolandırıcıları

İnsanları dolandırmayı meslek edinen tarihin en zeki dolandırıcıları

Sülün Osman - (1923 - 1984)
Tramvay, Galata Kulesi, kent meydanlarındaki saatler, şehir hatları vapurları gibi kamu mallarını...

1/ 50
Tarihin en büyük dolandırıcıları

İstanbul'a yeni gelmiş Anadolu'nun saf tüccarlarına satarak ya da kiraya vererek efsane haline geldi.

2/ 50
Tarihin en büyük dolandırıcıları

O kadar ikna ediciydi ki parası çıkışmayanlara köprüyü aylık taksitlerle sattığı da olmuştu.

3/ 50
Tarihin en büyük dolandırıcıları

Gerd Heidemann - (1932 - Hala Yaşamakta)
Arkadaşıyla beraber amatörce oluşturduğu Adolf Hitler'in sahte günlüğünü...

4/ 50