Tarihin en büyük imparatorlukları

Tarihin en büyük imparatorlukları

İngiliz İmparatorluğu Birleşik Krallık tarafından yönetilen dominyonlar, sömürgeler ve diğer bağımlı bölgelerden oluşan imparatorluktu. 16. ve 17. yüzyıllarda Birleşik Krallık tarafından kurulan deniz aşırı sömürgeler ve ticaret merkezleri olarak başlamıştır.

1/ 13
Tarihin en büyük imparatorlukları

En güçlü döneminde dünyanın en önde gelen küresel gücü idi. 1922'de dünya nüfusun dörtte biri olan 458 milyon kişi, Britanya İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydı ve toprakları 33,6 milyon km2'lik alana yayılmıştı.

2/ 13
Tarihin en büyük imparatorlukları

Moğol İmparatorluğu Hun İmparatorluklarının yıkılmasından sonra 1206 yılında Cengiz Han bu imparatorluğu kurmuştur. Güneydoğu Asya'dan Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir alana yayıldı. Dünya'nın % 22'sine yayılmış 33,2 milyon km² 'den fazla bir alanı kapsayan ve tarihin bitişik sınırlara sahip olmuş en büyük imparatorluğudur. 100 milyondan fazla kişiyi topraklarında barındırıyordu.

3/ 13
Tarihin en büyük imparatorlukları

Rus İmparatorluğu 1721 yılından, 1917 yılına kadar var olmuş devlettir. 1866 yılında toprakları Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın belirli bölümlerini kapsamıştır. 19. yüzyılın başında dünyanın en büyük ülkesi olmuş, toprakları kuzeyde Kuzey Buz Denizi'nden güneyde Karadeniz'e, doğuda Büyük Okyanus'tan batıda Baltık Denizi'ne kadar uzanmıştır. 22,8 milyon km2'lik alana hakimdi.

4/ 13