Türk çiftçinin insanlık tarihini değiştirecek keşfi!

Türk çiftçinin insanlık tarihini değiştirecek keşfi!

Türk çiftçinin insanlık tarihini değiştirecek keşfi!

Göbekli Tepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km. kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur.

1/ 38
Türk çiftçinin insanlık tarihini değiştirecek keşfi!

Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10 – 12 dikilitaş yuvarlak planda dizilmiş, araları taş duvarla örülmüştür.

2/ 38
Türk çiftçinin insanlık tarihini değiştirecek keşfi!

Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikilitaş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir.

3/ 38
Türk çiftçinin insanlık tarihini değiştirecek keşfi!

Bu dikilitaşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller, kabartma ya da oyularak betimlenmiştir.

4/ 38