Türkiye'deki şehirler isimlerini nereden alıyor?

Türkiye'deki şehirler isimlerini nereden alıyor?

Türkiye'deki şehirler isimlerini nereden alıyor?

Prof. Şaşmaz’ın 10 yıllık çalışma sonucu hazırladığı “Türkiye’nin İdari Taksimatı (bölmeleri)” adlı 15 ciltlik araştırma tamamlandı.

1/ 84
Türkiye'deki şehirler isimlerini nereden alıyor?

Osmanlı döneminde eyaletlerin ve sancakların değişim sürecini de anlatan araştırmada bazı yerlerin isim değişikliklerine de yer verildi.

İşte o çalışmaya 81 ilin isimlerinin kökeni:

2/ 84
Türkiye'deki şehirler isimlerini nereden alıyor?

ADANA

Adana'yı kimlerin nasıl kurdukları konusunda elde kesin bilgiler yoktur. Ancak, Bizans' lı Etien' in ilettiği bir söylenceye göre, Uranus' un oğulları Adanos ve Saros, Tarsus' la savaşarak burayı ele geçirmişler. Bunlardan Adanos kente ( Adana ) Saros'ta ırmağa (Seyhan) adını vermiş.

3/ 84
Türkiye'deki şehirler isimlerini nereden alıyor?

ADIYAMAN

Adıyaman ilk zamanlarda, Piran Köyü'nün yerine kuruluydu ve Perre adını taşıyordu. Daha sonra Emeviler, buraya bir kale yaptırdı. Kent de Mansur'un Kalesi anlamına gelen ''Hısn Mansur'' adıyla anılmaya başlandı. Kent, 1. Selim zamanında alınınca Türkler, buraya Adıyaman demeye başladılar.

4/ 84