Uzaylıları gördüler mi?

Uzaylıları gördüler mi?

Uzaylıları gördüler mi?

Antik Çağ'da dünya dünya dışı bazı varlıkların olduğuna dair somut kanıtlara arkeolojik araştırmalar sayesinde ulaşabiliyoruz.

1/ 21
Uzaylıları gördüler mi?

Bir zamanlar “Tanrıların Arabaları” kitabıyla dikkatleri cezbetmiş E.V.Daniken'in yazdığı sanılan yazılar belki de bir gün tarih kitaplarımızı değiştirebilir.

2/ 21
Uzaylıları gördüler mi?

İşte kafa karıştıran kalıntılar...

3/ 21
Uzaylıları gördüler mi?

Rönasans döneminde Avrupa’da çizilen birçok portrede karşımıza gök cisimleri çıkmaktadır. Bilindiği üzere söz konusu dönemde bu tip uçan cisimler henüz dünya üzerinde görülmüş şeyler değildi ki bu eserlerin bir çoğu Hristiyanlığın ilk dönemlerini yansıtmakta olduğundan söz konusu dönemle uçan cisimlerin ilişkilendirilmiş olması ilginçtir.

4/ 21