Yedikule Zindanları efsanesi!

Yedikule Zindanları efsanesi!

Yedikule Zindanları efsanesi!

Bilindiği gibi Yedikule Zindanları 390 yılında imparator I. Theodosius tarafından inşa edilmiştir.

1/ 16
Yedikule Zindanları efsanesi!

Kayıtlarda bu yapının devlet evraklarının saklandığı, yerli ve yabancı esirlerin hapsedildiği bir yapı olduğu yazmaktadır. Ama kayıtlarda yazmayan bir efsane halk arasında dolaşır.

2/ 16
Yedikule Zindanları efsanesi!

Bu hikaye özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun son yılları ile Türkiye cumhuriyetinin ilk 50 yılı süresince halk arasında yaygındı, fakat günümüzde unutulmaya yüz tutmuştur.

3/ 16
Yedikule Zindanları efsanesi!

Hikayeyi bilenler çoğunlukla yaşlılar olup sayıları çok azdır.

4/ 16