Boşanmada çocuk kimde kalır?

Boşanmada çocuk kimde kalır?

Çocuğu olan çiftler boşanma aşamasına geldiklerinde en büyük sorun ve akıllardaki soru işareti yaratan durum, velayettir. Yani çocuğun kimde kalacağı konusu…

Çocuk anneye mi babaya mı verilir boşanma sonunda? Velayet davası nasıl açılır? Çocuğun annede mi babada mı kalacağına neye göre karar verilir? Velayet davasında karşı tarafın çocuğu görme süresi neye göre belirlenir?

1/ 9
Boşanmada çocuk kimde kalır?

Velayet davası nedir?
Medeni Kanun'a göre ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba, velayeti birlikte kullanırlar. Ancak boşanmada çocuğun bırakıldığı tarafa ait olan velayet, diğer tarafın açacağı bir velayet davası ile gerekli şartlar varsa ve çocuğun menfaati bunu gerektiriyorsa mahkeme tarafından çocuğun velayeti çocuk kendisine bırakılandan alınıp, diğer tarafa verilebilir. Buna velayet davası diyoruz.

2/ 9
Boşanmada çocuk kimde kalır?

Velayet davası nasıl açılır?
Velayet davası, velayeti elinde bulunduran tarafın ikametgahının olduğu yerdeki aile mahkemesine bu konuda verilen dilekçe ile açılır.

3/ 9
Boşanmada çocuk kimde kalır?

Velayet kararı neye göre verilir?
Velayet kararı mahkemece çocuğun içinde bulunduğu şartlar incelenerek çocuğun menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre verilir. Mahkeme çocuğun geleceğini temin etmede, çocuğun eğitimini, sosyal şartlarını, psikolojisini, maddi ve manevi şartlarını daha iyi sağlayacağını ispat eden tarafa velayeti verir.

4/ 9