Güzellik sırrını açıkladı

Yıldız Kaplan güzelliğinin sırrını açıkladı...

Güzellik sırrını açıkladı

Tatlı Kaçıklar dizisindeki Seksi Şempanze karakteriyle hafızalara kazınan Yıldız Kaplan güzelliğinin sırrını açıkladı...

1/ 5
Güzellik sırrını açıkladı

42 ya­şın­da 2 ço­cuk an­ne­si Yıl­dız Kap­lan gü­zel­lik sır­rı­nın bal ve ga­le­ta unu ol­du­ğu­nu söy­le­di...

2/ 5
Güzellik sırrını açıkladı

Koz­me­tik ürün­le­ri­ne as­la inan­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Yıldız Kap­lan "Bu­gü­ne ka­dar krem bi­le kul­lan­ma­dım. Cil­di­min gü­zel ol­ma­sı­nın en bü­yük sır­rı ise bal­dır...

3/ 5
Güzellik sırrını açıkladı

Ha­vu­za ya da de­ni­ze gir­me­den ön­ce tüm vü­cu­du­ma bal ve ga­le­ta unun­dan yap­tı­ğım ka­rı­şı­mı sü­rüp 20 da­ki­ka bek­le­ti­yo­ru­m" de­di.

4/ 5