Tek çocuk olmanın getirdiği olumsuzluklar

Tek çocuk olarak yetişen çocukların yaşadığı olumsuzluklar nelerdir?

Tek çocuk olmanın getirdiği olumsuzluklar

Günümüzün zorlayıcı maddi şartları karşısında ve iyi bir gelecek sunamama endişesi içinde aileler artık tek çocuk yapmayı tercih ediyor. Peki bu çocuklar için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Her ne kadar çoğu zaman kardeşler birbirlerinden şikayet ediyor ya da anlaşamıyor olsalar da zor durumlarda birbirlerinin en yakınında yerlerini alırlar. Peki tek çocuklar hangi duygular içinde olurlar? NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi'nden Çocuk-Ergen Psikiyatrisi Dr. Serdar Alparslan bu konuda merak edilenlere cevap veriyor.

1/ 11
Tek çocuk olmanın getirdiği olumsuzluklar

Tek çocuğun sorumluluk duygusu sağlıklı gelişemeyebilir!

Tek başına yetişen çocuklarda hatalı tutumlar sonucu oluşan belli kişilik karakteri oluşur. Aşırı ilgi ve sınır koyamamaktan kaynaklanan doyumsuzluk bencillik abartılı ilgiye alışma gibi davranışlar gelişir bu da çocuğu toplumda dışlanan ve devamlı hayal kırıklığına uğrayan bir kişi yapar. İleri yaşlara kadar bu devam edebilir. Basit bir problemmiş gibi görülse de yaşayan için hayatını çok zorlayacak sıkıntılı bir süreçtir. Tek çocuk evde tek başına kalır ve evde onunla oynayacak kimseyi bulamaz özellikle büyük şehirlerde apartmanlarda yalnız bir hayat yaşarlar. Kreşe gitme şansı da olmazsa çevresinde hep büyüklerle yaşamak zorunda kalır.

2/ 11
Tek çocuk olmanın getirdiği olumsuzluklar

Yaşıtlarından öğreneceği paylaşma hak ve sorumlulukları öğrenemez. Sadece kendini düşünen biri olur. Sorumluluk duygusu gelişmez ve bencilleşir. Hep kendi istekleri olsun ister ve bunun için de baskı yapar. Anne-Baba da endişeli insanlarsa çocuğun isteklerine devamlı boyun eğerler ve çocuk bu duruma alışır. Kardeşi olan çocuklar sınırlarını daha çabuk öğrenir. Diğer kardeşle beraber yaşamayı haklarını sınırlarını mecburen öğrenir. Ayrıca sorumluluk duygusu da gelişir.

3/ 11
Tek çocuk olmanın getirdiği olumsuzluklar

Avantaj mı yoksa dezavantaj mı?

Çocuk sosyal davranışı kendi yaşıtlarıyla sosyal ortamlarda öğrenir ve bu ortam yaratılamazsa tek çocuk olmak dezavantaj olur. Evde bütün ilgiyi kendi çektiği gibi bir çocuğun alması gereken bütün sorumluluklar ondadır. Anne-babanın hayallerini gerçekleştirmek zorundadır. Evdeki suçları paylaşacak bir kardeşi yoktur. Büyüyünce anne-babayla ilgilenecek olan da odur. Devamlı onları tatmin etmek zorunda kalır. Anne-babayla bağımlı bir ilişki kurabilir. İleriki yıllarda anne-babayı yük olarak sanki hayatını engelleyen sınırlayan insanlar olarak görebilir. Bu da kendinde suçluluk duygusu yaratabilir. Çok kardeşli ailelerde olanakları paylaştıkları gibi sorumlulukları da paylaşırlar ve sağlıklı bir kişilik daha kolay gelişir.

4/ 11