Türkiye’de kadın olmak…

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 2013 verilerine göre Türkiye'deki kadınlarımızın durumları...

Türkiye’de kadın olmak…

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 2013 verilerine göre Türkiye'deki kadınlarımızın durumları... İşte en resmi verilerle çarpıcı gerçekler!

1/ 54
Türkiye’de kadın olmak…

İleri yaş gruplarında kadın nüfus erkek nüfustan fazladır

2/ 54
Türkiye’de kadın olmak…

Türkiye nüfusunun 2013 yılında (76 667 864) %49,8’ini kadın nüfus (38 194 504) ve %50,2’sini erkek nüfus (38 473 360) oluşturdu.

3/ 54
Türkiye’de kadın olmak…

Kadın nüfus belli yaş gruplarına göre incelendiğinde, kadın nüfusun %24’ünü 0-14 yaş grubu, %5’ini 15-17 yaş grubu, %11,3’ünü 18-24 yaş grubu, %31’ini 25-44 yaş grubu, %20’sini 45-64 yaş grubu, %7,9’unu 65-84 yaş grubu ve %0,8’ini ise 85 ve daha yukarı yaştaki nüfus oluşturmaktadır.

4/ 54