III.Mehmet kimdir (Sultan Ahmet'in babası)

III.Mehmet,Sultan Ahmet'in babası kimdir

III.Mehmet kimdir (Sultan Ahmet'in babası)

Kösem sultan dizisi başladı.Dizinin ilk sahnelerinde bir çok tabutta cenaze çıktı.Sultan I.Ahmet'in babası III.Mehmet tahta çıktığında tam 19 kardeşini boğdurttu.

1/ 5
III.Mehmet kimdir (Sultan Ahmet'in babası)

III. Mehmed (Osmanlı Türkçesi: محمد ثالث - Mehmed-i sālis; 26 Mayıs 1566, Manisa – 21 Aralık 1603, İstanbul), 13. Osmanlı Padişahı ve 92. İslam halifesidir. Tahta çıktığı 1595 yılından ölümüne kadar padişahlığını sürdürmüştür.

2/ 5
III.Mehmet kimdir (Sultan Ahmet'in babası)

III. Murad ile Osmanlı denizcileri tarafından kaçırılıp köle edilmeden önceki adıyla Sofia Baffo olan aslen Venedikli Safiye Sultan'ın oğludur. İsmi, II. Mehmed'e benzemesi için, büyük dedesi I. Süleyman tarafından konmuştur. Şehzadeliğinde İbrahim Cafer Efendi ve Pir Mehmed Azmi Efendi gibi devrin tanınmış alimlerinden tahsil ve terbiye görmüştür. 1583'te Manisa sancağı valiliğine tayin edilmiş, 1595'te babası III. Murad'ın vefatı üzerine Osmanlı tahtına çıkmıştır.

3/ 5
III.Mehmet kimdir (Sultan Ahmet'in babası)

Sultan Mehmet'in tahta çıkar çıkmaz ilk işi 19 kardeşini boğdurtmak olmuştur.

Bu olay Osmanlı tarihinin en kanlı olaylarından birisidir, çünkü öldürülenlerin çoğu bebektir. Halkın bu olaydan sonra III. Mehmet'e kin beslediği ve onu sevmediği rivayet edilir.

4/ 5