Kösem Sultan Derviş ağa tarihte kimdir

Derviş paşa kimdir,Derviş ağa kimdir

Kösem Sultan Derviş ağa tarihte kimdir

Kösem Sultan dizisinde Derviş Ağa ön planda durmaktadır.Sultan Ahmed'in sağ kolu olarak göreve başladı.Tarihte ise Derviş ağa sadrazam olmaktadır.

1/ 11
Kösem Sultan Derviş ağa tarihte kimdir

I. Ahmet saltanatı döneminde 21 Haziran 1606-9 Aralık 1606 tarihleri arasında beş ay on sekiz gün sadrazamlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

2/ 11
Kösem Sultan Derviş ağa tarihte kimdir

Bostancı ocağında eğitim görmüştür. Nispeten genç yaşında "bostancıbaşı" olduğu için Civan Bey olarak da anılırdı. Genç I. Ahmet'in gözüne girip teveccühünü kazandı. 1605'te vezirlikle beraber kaptan-ı derya olarak da görev verildi. I. Ahmed'in annesi olan Handan Sultan oğluna bu kişiye inanmamak için ikna etmeye çalıştı ama Handan Sultan 12 Kasım 1612'de öldü. 15 yaşında olan I. Ahmet kaptan-ı derya Derviş Mehmet Paşa'nın daha çok tesiri altına girdi.

3/ 11
Kösem Sultan Derviş ağa tarihte kimdir

Sadrazam ve Avusturya cephesi serdar-ı ekremi Lala Mehmed Paşa Avusturya ile sulh anlaşması imzalamak için Zitvatorok'ta müzakereler yapılmakta iken İstanbul'a döndü. I. Ahmet'in yakını olan kaptan-ı derya sultanı Sadrazamı İran cephesine serdar olarak göndermesi için telkinler yapmakta idi. I. Ahmet de Lala Mehmet Paşa'yı İran serdarı yapmakta çok kararlıydı.

4/ 11